ترفندهای مربوط به ایلاستریتور (Adobe Illustrator) در این بخش گردآوری می‌شوند.